ConflictenMediator

Aangesloten bij De Raad van Mediators.

Van een arbeidsconflict wordt niemand blij!

arbeidsconflictVan een arbeidsconflict wordt niemand blij. Het geeft veel spanning en werkt contraproductief Bij het geforceerd verbreken van de arbeidsrelatie blijven meestal beide partijen als emotionele en/of financiële verliezers achter.

De conflictenmediator brengt beide partijen aaen als emotionele en/of financiële verliezers achter.n tafel en kijkt of het mogelijk is de arbeidsrelatie te herstellen, de werksfeer te verbeteren of in het uiterste geval hoe er in samenspraak tot ontbinding van het arbeidscontract gekomen kan worden.

Wist u dat?
Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict.
Vaak speelt er dan iets op de werkvloer waarover niet gepraat wordt of waaraan in de ogen van de werknemer niets gedaan wordt. Het kan dan gaan om problemen met een leidinggevende of om zaken die spelen bij werknemers onderling. Pesten en treiteren zijn van dat laatste voorbeelden. In gesprekken die onder mediationregels vallen, kunnen zaken vaak wel naar voren komen en durven werknemers en leidinggevende eerder te vertellen wat er daadwerkelijk aan de hand is. Zodra het bespreekbaar is geworden, komt een oplossing ook in zicht.

Transitievergoeding
In de nieuwe arbeidswetgeving zijn regels opgenomen voor de hoogte van ontslagvergoedingen. Deze vergoeding heet tegenwoordig 'transitievergoeding'. Kort door de bocht gesteld: een werknemer heeft hier bij ontslag vrijwel altijd recht op. Uitzonderingen worden alleen gemaakt bij zeer ernstige misdragingen door de werknemer. Neem voor vragen hierover contact op met de Conflictenmediator.

Peter Westerling, mediator

Zes tips ter voorkoming van een arbeidsconflict

Hieronder zes tip die kunnen helpen sluimerende arbeidsconflicten te voorkomen.

1

Blijf niet rondlopen met frustraties.

2

Ga praten met een vertouwenspersoon binnen de organisatie

3

Hou een beknopt dagboekje bij van gebeurtenissen. Daardoor is straks concreter de vinger te leggen op het probleem.

4

Denk goed na of je zelf iets kunt doen om het probleem op te lossen of de situatie te verbeteren.

5

Ga met acties en reacties niet over één nacht ijs! De belangen zijn over en weer groot.

6

Is er (te) weinig vertrouwen tussen partijen, schakel dan een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld een mediator in.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

CONFLICT IN HET BEDRIJF? VRAAG EEN GRATIS GESPREK AAN MET DE CONFLICTENMEDIATOR!

Tijdens een vrijblijvend gesprek wordt onderzocht of conflictbemiddeling/mediation een oplossing kan bieden. Tevens wordt duidelijk gemaakt hoe dit vervolgens in zijn werk gaat. Klik hier voor een vrijblijvend gesprek.


-conflictmediation-conflictenmediator-bemiddeling-conflict-mediation-mediator-conflictmediation-conflictenmediator-conflictenmediator-confictenmediation-

15% werknemers heeft wel eens een conflict met de baas

15% van de Nederlandse werknemers heeft wel eens een conflict gehad met de baas.
Vaak volgt een ziekmelding. Maar ziek ben je eigenlijk niet.
Praten is een betere oplossing. Dat kan moeilijk zijn. Een (conflict)mediator kan helpen. Laat u als werknemer en/of werkgever informeren door de conflictmediator.

75.000 tot 100.000 ziekmeldingen naar aanleiding van een conflict

Veel ziekmeldingen zijn dus eigenlijk geen ziekmeldingen. Steeds vaker adviseren arbo- en bedrijfsartsen om een mediator in te schakelen.
De arbeidsrelatie kan vaak hersteld worden. Daarvoor hoef je niet beste vrienden met de baas te worden. Lukt ook dat niet dan zijn er mogelijkheden om op een goede manier uit elkaar te gaan. Meer weten over ontslagvergoeding? Klik hier voor de informatie van het NIBUD

15% werknemers heeft wel eens een conflict met een collega

Gezellig hoor al die collega's! Niet dus... heel vaak zijn het juist collega's die elkaar het leven (lees: werk) moeilijk maken. Onbegrip en miscommunicatie zijn de meest voorkomende oorzaken. Bemiddeling via een conflictmediator kan de lucht klaren waardoor iedereen weer prettig zijn werk kan doen. En ook hier geldt: collega's hoeven daarvoor niet je beste vrienden te worden!C

Denk conflict


Half conflict


Warm conflict

Luid conflict

Meet conflict

Snel conflict