Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NvM. ADR full certified.

Lees hieronder alles over kinder- en partneralimentatie. Vraag desgewenst een herberekening aan.

Praten over alimentatie ligt vaak gevoelig. Daarom is er veel in de Wet geregeld, mocht u er samen niet uitkomen. Om snel en goed tot afspraken te komen, is het zinvol om een afspraak in te plannen bij een mediator. Dat kan ook in het geval van een herberekening of aanpassing naar aanleiding van de nieuwe wet en/of jaarlijkse indexering.
Zijn er veranderingen in uw situatie? Wij maken snel een herberekening voor u. Dat kan al vanaf 75 euro excl. BTW.

Partneralimentatie korter vanaf 1 januari 2020

Door de aanpassing van de wet wordt de duur van de partneralimentatie korter. Waar de maximale termijn tot en met 31 december 2019, 12 jaar is, wordt de maximale termijn van de partneralimentatie daarna 5 jaar.

De nieuwe regel is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie moet betalen, met een maximum van vijf jaar. Wie zes jaar getrouwd was, moet dus drie jaar partneralimentatie betalen.

Ingangsdatum

Deze nieuwe wet geldt alleen voor echtscheidingen die aangevraagd zijn bij de rechtbank in of na januari 2020. Het heeft dus geen invloed op alimentaties die reeds lopen.

Beperkte aftrekbaarheid in 2020

Bovenop deze wijziging komt ook de wijziging van de aftrekbaarheid van de partneralimentatie in 2020. Momenteel is de betaalde partneralimentatie aftrekbaar op het belastbaar inkomen tegen een percentage van max 52%. Dit wordt in de komende jaren geleidelijk afgebouwd naar 37,5% in 2023.

Op basis van de beperkte aftrekbaarheid neemt de draagkracht bij de betaler af en is een herberekeing wellicht noodzakelijk. Neem contact met ons op voor een snelle herberekening.

WesterlingMediation - Conflictenmediator - Raad van Mediators

Uitzonderingen op de regel vanaf 1 januari 2020

De nieuwe wet kent een aantal uitzonderingen waarbij er toch een langere termijn kan worden vastgesteld. Daarnaast kunt u het met behulp van een mediator het samen eens worden over andere termijnen en bedragen.
De uitzonderingen in de wet zijn:

1: Langer dan 15 jaar getrouwd
Ben je langer dan vijftien jaar getrouwd en zit je tien jaar of korter voor je AOW-leeftijd zitten, dan kun je langer recht hebben op partneralimentatie.

2: Gezinnen met kinderen jonger dan 12 jaar
Zijn er jonge kinderen in het gezin dan blijft het recht op alimentatie bestaan totdat het jongste kind twaalf jaar is.

3: Je bent ouder dan 50 jaar
Deze uitzondering is alleen de komende 7 jaar geldig. Alimentatiegerechtigden ouder dan 50 jaar, die minimaal 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar partneralimentatie.

4: Schrijnende gevallen
Wanneer de beeïndiging van de partneralimentatie zeer ingrijpend is zoals bij langdurige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid.

5: Eigen afspraken
Maak zelf afspraken met behulp van een mediator.
WesterlingMediation - Conflictenmediator - Raad van Mediators

Indien u het samen eens wordt, zijn andere afspraken m.b.t. alimentatie mogelijk!

De Wet wordt vooral toegepast als twee partijen het niet met elkaar eens kunnen worden. Indien u via een mediator uw scheiding regelt, worden zaken als kinder- en partneralimentatie uitgebreid besproken. In het convenant kunnen eigen afspraken met betrekking tot kinder- en partneralimentatie vastgelegd worden. dat geldt voor zowel de duur van de periode dat er alimentatie betaald wordt als ook de hoogte van het bedrag.
Voor meer informatie over dit onderwerp, adviseren we u om vrijblijvend en kosteloos een gesprek met ons in te plannen.

WesterlingMediation - persoonlijk en betrouwbaar

Vergeet niet de alimentatie jaarlijks te indexeren!

Per 1 januari 2020 wordt de partner- en/of kinderalimentatie verhoogd met 2,5 procent. Dit heet de indexering.

De hoogte van deze indexering wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2020 is dit percentage 2,5 procent.
Ons advies is om dit samen met je ex-partner te regelen. De eerste maanbetaling m.b.t. 2020 dient verhoogt te worden met 2,5%. Het 'vergeten' van indexeren kan tot vervelende consequenties leiden! Omdat het een wettelijk recht/plicht is, kan de ontvanger van alimentatie het achteraf altijd nog opeiden. Stel je vergeet te indexeren. De alimentatie is 200 euro per maand. In 2020 wordt dat dan 205 euro per maand. In 2021 wordt er geindexeerd over het nieuwe bedrag. Als je 10 jaar lang niet indexeerd kan het 'misgelopen' bedrag alsnog opgeeist worden. Inmiddels is het dan aardig opgelopen!
Weigert je ex de indexering toe te passen, dan kun je dit vorderen. De indexering is namelijk verplicht! Je kunt achterstallige indexering tot vijf jaar terug opeisen.

Heeft u vragen of komt u er niet uit met uw ex? Neem gerust even contact met ons op!
WesterlingMediation/Conflictenmediator/Raad van Mediators