Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NvM. ADR full certified.

Verdeling van het eigen vermogen

Bij een echtscheiding in gemeenschap van goederen wordt besproken hoe het eigen vermogen verdeeld gaat worden. In 'gemeenschap van goederen' betekent dat er feitelijk alleen 'gezamenlijk' vermogen is. De basis verdeling is dan 50/50. Andere verdelingen zijn mogelijk als partijen het daar eens over worden. Daarbij dient wel gekeken te worden naar fiscale consequenties.
Bij een scheve verdeling kan de fiscus redeneren dat er sprake is van een schenking van de één aan de ander.
De Conflictenmediator informeert hier bij scheidingen beide partijen uitgebeid over.

Hoe gaat het met ons vermogen bij scheiding?

Peildatum is 1 januari

Indien u gaat scheiden en u verkoopt bijvoorbeeld uw huis, dan ontstaat er -bij overwaarde- vermogen in box 3. Dat vermogen is belastbaar.
De fiscus hanteert als peildatum 1 januari. Vindt de scheiding plaats in mei 2017 dan wordt dit vermogen in dat jaar nog niet belast. Staat het bedrag op 1 januari 2018 nog op uw (spaar)rekening dan wordt het wel belast.
De Conflictenmediator kijkt samen met beide partijen naar wat de beste en gunstigste oplossingen zijn.
Eigen vermogen heeft geen invloed op het eventuele recht op partneralimentatie en/of de hoogte van de kinderalimentatie. Teveel geld op de bank kan echter wel betekenen dat u niet in aanmerking komt voor zaken als huur- en zorgtoeslag.

overwaarde op de woning bij scheiding


Wanneer vermogensblasting?

Iedere Nederlander betaalt tot een bepaald bedrag geen vermogensbelasting over zijn/haar spaargeld. Het spaargeld dat vrijgesteld is van belasting, heet het heffingsvrije vermogen. De Belastingdienst bepaalt jaarlijks de grens tot welke je vermogen belastingvrij is. Voor 2017 is dat 25.000 euro. Heeft u een (fiscale) partner dan is het 50.000 euro.
Na de scheiding geldt dus de 25.000 euro grens.


Hoe hoog is deze belasting?

De Belastingdienst gaat er vanuit dat u 'inkomen/rendement haalt uit uw vermogen'. Vanaf 2017 is de berekening van de belasting die u moet betalen over het inkomen uit uw vermogen veranderd. Er zijn 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Kijk daarvoor op de site van de Belastingdienst. Over het berekende fictieve rendement (2,8 tot 5,3%) betaalt u 30% inkomstenbelasting.

De beredenering is dat u meer rendement op uw vermogen behaalt naarmate u meer vermogen hebt. Ook gaat de fiscus er van uit dat u bij een hoger vermogen meer belegt dan spaart. Bij iedere volgende schijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om het rendement over uw vermogen te berekenen.Woning & vermogensbelasting 

Heeft u een eigen woning dan heeft u op ppaier wellicht ook een stukje vermogen. Stel uw huis is 200.000 euro waard en uw hypotheek is 150.000 euro. U heeft dan een vermogen van 50.000 euro.
Dit vermogen wordt echter niet aangeslagen in Box 3 en u betaalt geen vermogensbelasting over deze 'overwaarde' in uw woning.
Gaat u bij de echtscheiding de overwaarde verzilveren en verdelen dan wordt het een ander verhaal. De Conflictenmediator informeert u hierover graag.