ConflictenMediator

Aangesloten bij De Raad van Mediators.

Reformatorisch geloof en scheiden

Volgens de leer van het reformatorisch christelijke geloof is echtscheiding niet toegestaan, uitzondering op deze regel is 'overspel en hoererij'. Hulpverleners bij reformatorische gezinnen komen vaak tegen dat kinderen in twee opvoedsituaties terechtkomen. Omdat één van de ouders het reformatorisch christelijke geloof op een andere manier invult.

Uit interviews met gezinnen die een echtscheiding mee hebben gemaakt blijkt volgens een onderzoek van leerlingen van de Christelijke Hogeschool in Ede dat gezinnen het lastig vinden dat ze na de echtscheiding alleen voor de opvoeding komen te staan. Daarnaast ervaren gezinnen dat de ex-partner het reformatorisch christelijke geloof op een andere manier invult. De rol die een kerk speelt rondom een reformatorisch christelijk gezin die te maken heeft met echtscheiding, wordt per gezin anders ervaren. De kerk wordt zowel steunend als veroordelend ervaren door de gezinnen.

Bron: Echtscheiding bij reformatorische gezinnen, Bachelorscriptie van Jenske Wildenbeest en Mariëlle Blaak.

Reformatorisch geloof en scheiden

Binnen geloofsgemeenschappen is scheiden nog niet altijd volledig geaccepteerd. Komt er toch een scheiding dan kan dat tot de nodige spanningen leiden.