ConflictenMediator

Aangesloten bij De Raad van Mediators.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gaat u scheiden via een advocaat dan gelden onderstaande mogelijkheden voor een eventuele toevoeging. Indien u gaat scheiden via een mediator bent u meestal goedkoper uit en is eveneens een toevoeging mogelijk. De eigen bijdrag is dan een stuk lager. Elders op de site vindt u daar meer informatie over. 

De overheid biedt de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand. Indien uw inkomen en uw vermogen onder een bepaalde grens liggen, dan kan er een toevoeging voor u aangevraagd worden bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Per 1 oktober 2013 heeft de Raad voor Rechtsbijstand de eigen bijdrage die een cliënt bij een echtscheiding zelf dient te betalen, aanzienlijk verhoogd.

Hieronder ziet u de financiële grenzen zoals die van toepassing zijn in 2017.


AlleenstaandNormen 2017Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaarEigen BijdrageFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.700€ 340t/m € 26.000
€ 18.701 – € 19.400€ 412€ 26.001 – € 27.000
€ 19.401 – € 20.400€ 566€ 27.001 – € 28.300
€ 20.401 – € 22.300€ 720€ 28.301 – € 31.500
€ 22.301 – € 26.400€ 849€ 31.501 – € 37.300
Boven de € 26.400Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 37.300

De laagste eigen bijdrage is € 340,-. Hierop is een korting mogelijk van € 53,- indien u een doorverwijzing bij het Juridisch Loket aanvraagt. De laagste eigen bijdrage komt dan op een bedrag ad € 287,-. Daarnaast betaalt u een verlaagd griffierecht ad € 39,-. Uw totale kosten komen bij gefinancierde rechtsbijstand dus minimaal op €326,- per persoon.

@bron: scheiden-online.nl


Eigen vermogen

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2015 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen (21.330 euro)

 

 

 

Vrijgesteld per persoon

 

2015 (het peiljaar)

 

€ 21.330