Geregistreerd mediator. Aangesloten bij De Raad van Mediators.
Lid NMv. ADR full certified.
Handelsnaam van Westerling Mediation
Eindhoven - 's-Hertogenbosch
Oss - Tilburg e.o.

Onderwerpen op deze pagina:

- Zakelijke Mediation -Arbeidsconflicten -Business Mediation -Mediation bij franchise-conflicten - Hoe voorkom je een arbeidsconflict? - Oorzaken arbeidsconflict - Ondernemingsraad en bestuurder lossen conflicten op via mediation.

Zakelijke Mediation


Bij het runnen van een bedrijf heeft u met heel veel partijen en mensen te maken.

Soms ontstaat er een verschil van mening of conflict waarbij het prettig is dat een onpartijdige derde er voor zorgt dat er communicatie tussen de twee partijen op gang komt waardoor er ruimte kan ontstaan voor oplossingen.


 • Voorbeelden van bemiddelingen door Westerlin Mediation:

 1. onenigheid aandeelhouders en/of bestuurders/vennoten
 2. ontbindingen vof's
 3. begeleiding slecht nieuws gesprek
 4. financiële conflicten en voorkoming incassoprocedures
 5. conflicten tussen werknemers en leidinggevenden (voorkomen en beperken ziekteverzuim

Arbeidsconflicten

Van een arbeidsconflict wordt niemand blij. Het geeft veel spanning, is contraproductief. Bij het geforceerd verbreken van de arbeidsrelatie blijven meestal twee partijen als emotionele en/of financiële verliezers achter.

Westerling Mediation brengt beide partijen aan tafel en kijkt of het mogelijk is de arbeidsrelatie te herstellen, de werksfeer te verbeteren of in het uiterste geval hoe er in samenspraak tot ontbinding van het arbeidscontract gekomen kan worden.

Wist u dat?

Van de mensen die zich ziek melden doet één derde dat wegens psychische klachten, één vierde van deze mensen meldt zich ziek wegens een arbeidsconflict.
Business Mediation


Een benaming die gebruikt wordt voor de bemiddelaar bij zakelijke conflicten is 'business mediator'.

U kunt een business mediator inschakelen voor bemiddeling bij alle soorten conflicten binnen een bedrijf of tussen bedrijven. Denk aan problemen tussen werkgevers en werknemers, conflicten tussen uw onderneming en een leverancier, problemen rondom bedrijfsovername of -fusie, concurrentiegeschillen, ontslagzaken etcetrea.

Waarom kiest u voor de Westerling Mediation als business mediator?

 1. U vindt het van belang dat de relatie met de andere partij in stand blijft of herstelt wordt;
 2. U houdt het conflict en de oplossing graag in eigen hand;
 3. U streeft naar een snelle oplossing waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden.


Locatie voor coaching

Westerling Mediation beschikt over een prachtige locatie 'De Koffiebrandery in 's-Hertogenbosch. Hier is het mogelijk om een dag of een dagdeel bezig te zijn met mediation, training of coaching. Voordeel daarbij is dat partijen helemaal buiten hun eigen omgeving intensief met de oplossing van het conflict bezig zijn, getraind of gecoached worden. Dat alles onder begeleiding van één of meer gecertificeerde mediators/coaches.

Verbeter de werksfeer en optimaliseer de samenwerking!

Ook voor een mentale opfrissing/verbetering werksfeer is een dag als deze aan te bevelen. Het is mogelijk vanaf 4 tot 30 personen.

Ondernemingsraad en bestuurder lossen conflicten op met mediation

Bron: artikel afkomstig van RendementOnline. Klik hier voor het volledige artikel.

Een goede onderlinge verstandhouding tussen de bestuurder en de ondernemingsraad (OR) is niet altijd vanzelfsprekend. Betrekt een bestuurder de OR bijvoorbeeld niet bij het coronaproof maken van het kantoor of negeert hij het advies van de OR, dan kan er een conflict ontstaan. Het gaat wat ver om dan meteen naar de kantonrechter te stappen. Mediation is vaak een betere stap om tot een oplossing te komen.

Een goede relatie tussen de bestuurder en de OR is van belang om succesvolle medezeggenschap te realiseren. Ontstaat er toch een conflict, dan is het in het belang van beide partijen om er alles aan te doen om weer tot elkaar te komen. Lukt het niet om het conflict onderling uit te praten, dan is mediation (tool) een optie. Bij mediation zorgt een neutrale derde partij ervoor dat de partijen met elkaar in gesprek gaan en samen een werkbare oplossing zoeken voor het probleem. Mediation werkt overigens alleen op twee voorwaarden:

beide partijen moeten de intentie hebben om het samen op te lossen;
beide partijen moeten het eens zijn over wie gaat bemiddelen.

De mediator moet onafhankelijk zijn

Mediation is bedoeld om een zakelijk conflict zonder tussenkomst van de kantonrechter op te lossen. Bij mediation moeten de bestuurder en de OR, onder toeziend oog van de mediator, er zelf uitkomen. Hierdoor is er geen sprake van een winnaar en een verliezer: bij succesvolle mediation zijn er twee winnaars. Mediation staat of valt bij de volstrekte onafhankelijkheid van de mediator. Als één van de partijen, terecht of onterecht, meent dat die neutraliteit er niet meer is, moet de mediator vervangen worden. Tot slot maken de partijen onderling afspraken over de manier waarop de bemiddeling wordt vastgelegd en de mate van vertrouwelijkheid die de betrokkenen in acht moeten nemen.


Goed letten op ervaring van mediator

Minister Dekker (Rechtsbescherming) pleitte begin dit jaar voor een mediationwet. Daarin wil hij onder andere regelen dat er een wettelijk register komt voor beëdigde mediators. Nu is mediator namelijk nog geen beschermd beroep; iedereen kan zich mediator noemen. De OR en bestuurder moeten bij het kiezen van een mediator dus goed letten op de ervaring en kwaliteit van de mediator.

Ook bestaat de optie om naar de bedrijfscommissie te stappen voordat de OR en bestuurder een mediation-traject aangaan. Bedrijfscommissies zijn ingesteld door de Sociaal-Economische Raad (SER) om voorlichting te geven over medezeggenschap. Zij zijn objectief, gespecialiseerd in medezeggenschap en bemiddelen kosteloos bij geschillen over medezeggenschap.

Franchising.... kan leiden tot conflicten

Franchising brengt veel ondernemers veel goeds. Maar soms zijn de belangen van de franchisegever tegengesteld aan die van de franchisenemer(s). Soms gaat samenwerken ook gepaard met verschillen van mening en/of inzicht. Door het tijdig inschakelen van een mediator voorkomt u dure trajecten met advocaten en komt sneller ter zake.

Hoe voorkom je een arbeidsconflict

(bron: Intermediar, 2012)

1. Pik signalen op

2. Voorkom aannames

3. Blijf in gesprek

4. Leef je in

5. Neem conflicten serieus

De conflictenmediator is aangesloten bij:De meest voorkomende oorzaken voor een arbeidsconflict

 1. Miscommunicatie

 2. Ontevredenheid

 3. Slechte relatie met leidinggevende(n)

 4. Fusies, reorganisaties....verandering

 5. Externe factoren: ruzie thuis, geldzorgen etc.

Een groot deel van het ziekteverzuim komt voort uit 'sluimerende' arbeidsconflicten...

Huur opzeggen tijdens Corona-crisis

Winkelketens hebben het door de coronamaatregelen zwaar en een aantal ketens betaalt daarom sinds het begin van de lockdown geen of minder huur. In sommige gevallen gaat dat niet in overleg met de verhuurder, waardoor er conflicten ontstaan, meldt Het Financieele Dagblad.


De stap om minder huur te betalen, wordt niet altijd in goed overleg genomen. Grote ketens kunnen zich dat wellicht permiteren, maar de gewone winkelier kan maar beter wel vooraf in overleg gaan. Lees het huurcontract er maar op na... dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over.

Zonder overleg minder huur betalen of zelfs helemaal stoppen met betalen leidt tot 'frustratie' en boosheid bij de verhuurder.
Beter is het om tijdig in overleg te gaan en op basis van redelijkheid tot elkaar te gaan. Uiteindelijk heeft de verhuurder er ook niets aan als je failliet gaat.

Als mediator wordt ik regelmatig ingeschakeld bij zakelijke conficten en in dit soort zaken bijvoorbeeld voor het op gang brengen van onderhandelingen.

Overleg is beter dan éénzijdig besluiten minder of helemaal geen huur meer te betalen.

Reken conflict

Vies conflict

Hard conflict


ID conflict


Eet conflict 

Koud conflict